Brno :: Psychologický ústav AVČR, v.v.i.

Veveří 97, 602 00 Brno

tel. +420 532290 270

Spisovka Pošta Web Kontakty